Druhé kolo (volná místa na SŠ)

3 kroky, jak najít vhodnou školu ve druhém kole

Hledáte volná místa na středních školách ve 2. kole přijímacího řízení? Máme pro vás vše o přijímacím řízení ve 2. kole: přehledy volných míst podle krajů, informace o přijímacím řízení ve 2. kole i detaily k podávání přihlášek ve 2. kole přijímaček. To vše ve 3 jednoduchých krocích.

2. kolo přijímacího řízení se vás týká v případě, že jste v 1. kole přijímaček nebyli přijati ani na jednu ze SŠ v přihlášce.

Krok 1: Najít v nabídce volná místa na středních školách a vhodný obor/y

Obory s volnými místy ve 2. kole zveřejňují střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky. V rámci 2. kola přijímacího řízení mají školy povinnost hlásit volné kapacity krajským úřadům, které vedou pravidelně aktualizované přehledy volných míst pro 2. kolo pro školy na svém území.

Webové stránky krajů jsou kompletní přehled, kde najdete volná místa na středních školách ve 2. kole přijímaček. Přehledy jsou denně aktualizované, sledujte je tedy opakovaně. Není nutné obvolávat jednotlivé střední školy. Také neočekávejte, že školy, které mají přetlak zájemců a mnoho uchazečů pod čarou, budou mít místa ve 2. kole přijímacího řízení.

Volná místa na SŠ ve 2. kole přijímaček

Na vás je, abyste se zorientovali v nabídce oborů a volných míst ve 2. kole přijímacího řízení, ohlídali si všechny termíny (podání přihlášky, termín případné školní části přijímací zkoušky apod.) a přijímací podmínky a kritéria.

V rámci druhého kola doporučujeme zvážit také variantu soukromé školy (zatížení rodinného rozpočtu) nebo kombinovaného studia.

Volná místa na středních školách – přehled středních škol, které vypisují 2. a další kola přijímacího řízení

Níže najdete odkazy na webové stránky všech krajů v ČR, kde budou zveřejněna volná místa na středních školách pro 2. kolo přijímacího řízení.

Krok 2: Pochopit přijímací kritéria

Přijímací kritéria pro volná místa ve 2. kole přijímacího řízení jsou plně v kompetenci ředitelů škol. Ve 2. kole již žáci nekonají jednotné přijímací zkoušky.

V rámci přijímacích kritérií se nejčastěji přihlíží k prospěchu.

Ohlídejte si, jestli škola kromě prospěchu stanovila další části přijímací zkoušky pro 2. kolo. Součástí přijímacího řízení ve 2. kole může být také školní část přijímací zkoušky (např. test všeobecných studijních předpokladů apod.). Ve druhém kole je pro školní část přijímaček stanoven pouze jeden termín a nemáte právo žádat o náhradní. Pokud podáváte více přihlášek ve 2. kole, dávejte si pozor, aby se vám termíny nepřekrývaly.

Krok 3: Správně a včas podat přihlášku

Podávat přihlášku ve 2. kole budete na stejném tiskopisu přihlášky jako v kole prvním. Rozdíl je v tom, že počet přihlášek ve 2. kole přijímaček NENÍ omezen. V mnoha případech hraje roli také rychlost podání přihlášky. Doporučujeme proto s předstihem požádat vaši ZŠ o několik tiskopisů přihlášek s potvrzeným prospěchem, které budete moci ve 2. kole ihned podávat na volná místa.

Podávat můžete více přihlášek najednou a do přihlášky vždy uvádíte pouze 1 střední školu a 1 obor, tedy ten, o který se ucházíte.

Ohlídejte si hlavně termíny pro podání přihlášek, lhůty mohou být krátké.

Jak funguje tzv. „2. kolo podání přihlášek na SŠ”?

Chronologický přehled toho, jak funguje 2. kolo přijímacího řízení.

1. Nepřijat/a ani na jednu SŠ.

2. a) Podávám odvolání na obě SŠ.

2. b) Hledám volná místa ve 2. kole přijímacího řízení.

3. Podávám přihlášky na volná místa ve 2. kole přijímacího řízení.

4. a) Jsem přijat/a na školu z 1. kola na základě odvolání a podávám na ni zápisový lístek. HOTOVO 🙂

4. b) Nejsem přijat/a na školu z 1. kola na základě odvolání. Čekám na výsledek 2. kola.

5. Jsem přijat/a na školu ve 2. kole přijímacího řízení a podávám na ní zápisový lístek. HOTOVO 🙂

6. Nejsem přijat/a ani na školu ve 2. kole přijímacího řízení. 🙁 Budu konat přijímačky na SŠ za rok, mezitím zvolím záložní variantu, např. jazykovou školu, a také přípravu na přijímačky.
Zpracovávám objednávku