Nepřijetí na SŠ? Přihlaste se do 2. kola

Nevyšlo vám přijetí ani na jednu střední školu v přihlášce? Rozhodně není třeba se hroutit. Nepřijetí ani na jednu ze škol ještě neznamená, že na jednu z nich v září nenastoupíte ke studiu. Máte velkou šanci ještě v dalších kolech přijímacího řízení!

💡 Doporučujeme ve druhém kole zvážit i kombinované a dálkové maturitní obory, ale i výuční obory.💡 

2. kolo přijímaček a přijímacího řízení na SŠ 2024: volná místa na SŠ ve 2. kole přijímaček

Nepřijetí na SŠ: co udělat, abych to zachránil/a

Po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek nejste přijati na žádnou ze tří středních škol. Je potřeba vyčkat na začátek druhého kola přijímacího řízení. To započne až po ukončení kola prvního. Druhé kolo je určeno pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů, protože nepsali jednotné přijímací zkoušky).

2. kolo přijímacího řízení na SŠ

V systému DIPSY i na svých webových stránkách a úředních deskách školy zveřejní své volné kapacity pro jednotlivé obory. Nově se ve 2. kole musí přihlížet k výsledkům jednotné přijímací zkoušky. Kdo v 1. kole JPZ nekonal, nesmí se hlásit do 2. kola!

  • Podání přihlášek do 2. kola: do 24. května 2024 včetně stejným způsobem jako v kole prvním
  • Školní části přijímacích zkoušek ve 2. kole: od 8. do 12. června 2024
  • Možnost nahlížení do spisu ve 2. kole: 18., 19. a 20. června 2024
  • Výsledky 2. kola: 21. června 2024 v systému DIPSY CERMAT, na úřední desce a webu školy

Vzdání se přijetí

V prvním i 2. kole přijímacího řízení je možné tzv. „vzdát se přijetí“ na školu, kam jste byli přiřazeni. Tím ale zcela ztrácíte přijetí v 1. kole přijímacího řízení a můžete podat přihlášku do 2. či dalších kol. Nestane se, že byste dostali místo v méně prioritním oboru v 1. kole. Místo po vás se v oboru uvolní, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Jak funguje odvolání na střední školu 2024?

Díky změnám v přijímacím řízení (prioritizace SŠ v přihlášce a přiřazování právě na 1 SŠ dle nového algoritmu) již ztrácí odvolání proti nepřijetí smyl. Formálně se zachová, ale předpokládá se minimální využití. Odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení. Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.

3. a další kola přijímacího řízení na SŠ

Třetí a další kola přijímacího řízení slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili. 3. kolo přijímacího řízení již není řízeno centrálně, jako 1. a 2. kolo, ale mají ho v gesci samy střední školy.

Termín pro podávání přihlášek smí být nejdříve 7. den od ukončení kola předchozího. Přihlášky se již nepodávají elektronicky v DIPSY, ale výhradně na papírovém formuláři přihlášky. Na tu se uvedou obory pouze této školy a doručí se do školy osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem.

Časté otázky: co musíte vědět o nepřijetí

Co se stane, když se nedostanu na střední školu?

Musíš počkat do 21. května 2024, což je datum zahájení 2. kola, a ucházet se o volná místa na školách ve 2. kole přijímacího řízení.Ve 2. kole zvažte i kombinované a dálkové maturitní obory i výuční obory.

Kdy se dozvím přijetí na SŠ?

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek v 1. kole je 15. května 2024 (v informačním systému DIPSY, na úřední desce a webu školy).

Kdy má smysl podat odvolání?

Podat odvolání má smysl pouze v případech pochybení u zkoušky, např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky apod.

Jak probíhá 2. kolo přijímacího řízení?

Úplně stejně, jako to první, jen má jiné termíny.

Kdy podat zápisový lístek?

Zápisový lístek již podávat nemusíte a po změnách legislativy úplně odpadl. Budete přijati právě na jednu školu, kam se předpokládá, že nastoupíte. Pokud nebudete chtít na tuto školu nastoupit, máte možnost vzdát se přijetí, ale pozor, ztratíte tím celé 1. kolo.




Zpracovávám objednávku