Nepřijetí na SŠ? Co dál

Výsledky jsou venku – nemáme ani jednu školu a budeme podávat odvolání na střední školu. Nevyšlo vám přijetí ani na jednu střední školu v přihlášce? Není to ojedinělá situace a rozhodně není třeba se hroutit. To, že nejste přijati ani na jednu ze škol ještě neznamená, že na jednu z nich v září nenastoupíte ke studiu. Situace po vyhlášení výsledků jednotných přijímacích zkoušek může být složitá. My vás postupem, co dělat při nepřijetí na SŠ, provedeme.

Nepřijali mě na SŠ: Co udělat, abych to zachránil/a

Po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek nejste přijati na žádnou ze dvou středních škol a nemáte kam podat zápisový lístek. Myslete na to, že drtivá většina přijatých deváťáků se přihlásila na dvě střední školy a nyní tedy drží místo na dvou školách. Po podání zápisových lístků se mnoho míst na školách uvolní. Na podání zápisových lístků je lhůta 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímaček.

Nepřijetí na SŠ? Následujte naše 3 kroky, jak (rychle) sehnat místo.

Krok 1: Podat odvolání

Ihned, jak se dozvíte, že vás na střední školy nepřijali, podejte na obě školy odvolání. Za odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ nic nedáte.

Jak funguje odvolání na střední školu?

Odvolání na střední školu funguje tak, že škola počká 10 pracovních dní po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek, aby věděla, kolik uchazečů podalo zápisový lístek a kolik zbylo volných míst. Škola také počká, než uplyne lhůta pro podání odvolání (3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí) a ještě pár dní navíc, aby byla doručena všechna odvolání podaná poštou. Jakmile má škola zápisové lístky přijatých uchazečů a odvolání nepřijatých uchazečů, začne odvolání zpracovávat. Na volná místa bude uchazeče přijímat podle pořadí, ve kterém se umístili v přijímacím řízení. Čím výše pod čarou jste, tím je šance na kladné vyřízení odvolání a přijetí na střední školu vyšší.

Není jiná možnost než odvolání, jak dát škole vědět, že chcete být náhradníkem na případná uvolněná místa. Pokud odvolání nepodáte, nikdo s vámi počítat nebude. Při podání odvolání není důležité, na jakém místě pod čarou jste. Zkuste to vždy!

Jak napsat odvolání na střední školu?

Odvolání musí být písemné a formulář odvolání nemusí obsahovat podrobné důvody, proč odvolání podáváte, jedná se o formální krok. Jako důvod stačí uvést např.:„Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mé dcery/syna [jméno] ze dne [datum rozhodnutí o nepřijetí]. Stále máme o studium oboru na vaší škole zájem a věříme, že jsme vhodnými uchazeči.

Více info k vyplnění a podání odvolání + vzor odvolání ke stažení

Kdy poslat odvolání?

Odvolání se podává písemně řediteli střední školy ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Na rozhodnutí o nepřijetí ale nemusíte čekat a odvolání podejte už v momentě, kdy z výsledků přijímacího řízení zjistíte, že nejste přijati. Lhůtu 3 pracovních dní dodržíte i pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu (rozhoduje datum podání na poště).

Odvolání se podává osobně, doporučeně poštou nebo datovou schránkou (nikoliv e-mailem!). Vždy si nechce od školy potvrdit osobní převzetí a v případě zaslání poštou si ponechte podací lístek.

Jak dlouho trvá vyřízení odvolání na střední školu?

Při čekání na výsledek odvolání proti nepřijetí na SŠ buďte trpěliví. Většinou výsledek obdržíte v polovině května a později. Ze zákona musí být rozhodnutí o odvolání učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. Zpravidla to ale bývá dříve. Střední škola vám informaci o ne/vyhovění odvolání zašle písemně.

Např. můžete získat místo po někom, kdo podal zápisový lístek, vyšlo mu odvolání na jiné škole, zápisový lístek vzal ze školy zpět a dal ho na druhou školu. Takový proces nějakou dobu trvá, rozhodně tedy neztrácejte naději.

Když vám odvolání vyjde, musíte do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí (= vyhovění odvolání) podat na školu zápisový lístek.

Krok 2: Vybrat si z volných oborů ve 2. kole

Při nepřijetí na střední školu současně s podáním odvolání hledejte volné obory ve 2. kole přijímacího řízení, které vypisují školy v případě, že po 1. kole přijímaček nenaplnily kapacity.

Jediným kompletním zdrojem s přehledem volných míst na středních školách ve 2. kole přijímacího řízení jsou webové stránky krajských úřadů. Počty volných míst jsou průběžně aktualizovány, doporučujeme je sledovat pravidelně.

2. kolo –⁠ kde najít volná místa na SŠ

Krok 3: Správně podat přihlášku a zvládnout přijímačky

Ve 2. kole přijímacího řízení na SŠ budete podávat stejný tiskopis přihlášky jako v kole prvním. Rozdíl je v tom, že počet přihlášek ve 2. kole přijímaček NENÍ omezen. V mnoha případech hraje roli také rychlost podání přihlášky. Termíny pro podání přihlášek mohou být velmi krátké.

Součástí přijímacího řízení ve 2. kole již nejsou jednotné Cermat testy ani se k nim většinou nepřihlíží. Kritériem ve 2. kole přijímacího řízení na SŠ bývá prospěch. Pokud by škola vyhlašovala školní část přijímací zkoušky, např. test všeobecných studijních předpokladů, vyhlašuje jen jeden termín, který není možné změnit. Dávejte pozor na kolizi termínů ve 2. kole.

2. kolo –⁠ přihlášky a přijímačky

Časté otázky: Co musíte vědět o nepřijetí

Co se stane, když se nedostanu na střední školu?

V případě nepřijetí na SŠ podej odvolání na školy, kam jsi nebyl/a přijat/a. Zároveň se začni dívat po volných místech ve 2. kole přijímacího řízení. Než se dozvíš výsledek odvolání, podávej přihlášky na volná místa ve 2. kole přijímacího řízení.

Kdy se dozvím přijetí na SŠ?

Na vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek mají ředitelé středních školy 2 následující pracovní dny od obdržení výsledků z Cermatu, který výsledky ředitelům zpřístupní 28. 4. Seznam přijatých uchazečů tak může být zveřejněn buď v pátek 28. 4., v úterý 2. 5. nebo až ve středu 3. 5.

Kdy má smysl podat odvolání?

Podat odvolání má smysl vždy, když nejste přijati na střední školu. Neexistuje žádné místo pod čarou, u kterého má smysl podat odvolání a u kterého již ne. Podáním odvolání o sobě dáváte vědět, že chcete být náhradníkem na uvolněné místo. Odvolání podávejte ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Jak má vypadat odvolání na střední školu?

Odvolání musí být písemné a podává se řediteli školy. Důvody odvolání není nutné detailně vypisovat. Odvolání musí podepsat uchazeč a jeho zákonný zástupce. Stáhněte si vzor odvolání.

Jak probíhá 2. kolo přijímacího řízení?

Ve 2. kole přijímacího řízení se již nekonají jednotné přijímací Cermat testy. Přihlášek ve 2. kole můžete podat libovolné množství ve lhůtě, kterou určí daná SŠ. Do přihlášky vždy vyplňujete jen jednu SŠ. Volná místa ve 2. kole najdete na webových stránkách krajských úřadů.

Kdy podat zápisový lístek?

Zápisový lístek musíte podat na SŠ nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Podáním zápisového lístku potvrzujete, že na školu v září nastoupíte ke studiu.

Co se stane, když neudělám přijímačky?

Když na základě výsledků přijímaček nejsi přijat/a na SŠ, podej odvolání na obě školy. Zároveň se začni dívat po volných místech ve 2. kole přijímacího řízení. Než se dozvíš výsledek odvolání, podávej přihlášky na volná místa ve 2. kole přijímacího řízení.
Zpracovávám objednávku