Talentové zkoušky

Aktuální k: 20.05.2024

Talentové zkoušky žáci absolvují, pokud se hlásí na obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením. Tzv. talentovky slouží k identifikaci a výběru žáků s výrazným talentem nebo nadáním v dané oblasti. V talentových zkouškách žák ukáže, co umí. Přijímačky na obory s talentovou zkouškou probíhají v jiném režimu, než je tomu u běžných oborů. Talentové zkoušky se zpravidla konají vždy už na začátku kalendářního roku (v lednu). Od příštího školního roku 2024/25 se již i pro tyto obory přijímací řízení změní a talentové zkoušky budou probíhat později.

Pokud máte zájem o studium oboru s talentovou zkouškou, určitě si zjistěte, jak přesně budou talentové zkoušky probíhat, a co všechno k nim budete muset přinést (např. domácí práce, potvrzení od lékaře). Pročtěte si web školy, kontaktujte studijní oddělení a hlavně zajděte na den otevřených dveří, případně nějakou akci, kterou škola pořádá. Může to být např. výstava, koncert apod.

Na jaké obory se dělají talentové zkoušky

Talentové zkoušky se konají na obory maturitní i výuční ze skupiny 82 Umění a užité umění, např. obor s maturitní zkouškou Užitá fotografie a média, Grafický design, Řezbářství a další. Z výučních oborů to jsou např.: Umělecký kovář, Zlatník a klenotník nebo Umělecký sklenář. Dále budete talentové zkoušky absolvovat, pokud se přihlásíte do oborů konzervatoří, např. obory Hudba, Zpěv, Tanec nebo Hudebně dramatické umění.

V případě, že se žák hlásí na obor gymnázium se sportovní přípravou, čekají ho jak talentovky v lednu, tak i jednotné testy (Cermat přijímačky) v řádném termínu v dubnu. I když nedopadnou talentovky, může si žák podat přihlášky na obory bez talentové zkoušky. Jednotné přijímačky pak bude fyzicky psát na gymnáziu se sportovní přípravou a výsledky se dostanou na všechny školy, kam žák podal přihlášku. Vždy se počítá lepší výsledek z češtiny i matematiky z obou termínů jednotných přijímaček.

Přihlášky na obory s talentovou zkouškou

Ředitelé musí zveřejnit kritéria přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou do 31. října. Termíny talentové zkoušky bývají dva a konají se většinou v období od 2. ledna do 15. února, tedy dříve než přijímací zkoušky na ostatní obory bez talentové zkoušky.

Přihlášky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se podávají zpravidla už do 30. listopadu. Přihlášku tedy neodkládejte a pečlivě čtěte podmínky přijetí. Na některé školy (např. na sportovní gymnázia) je třeba doložit lékařské potvrzení.

talentové zkoušky

Cermat přijímačky a obory s talentovou zkouškou

Jednotné Cermat přijímačky se na obory ze skupiny 82 Umění a užité umění nedělají. Pokud jste do 30. 11. 2023 podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a budete v únoru podávat další až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky, doplníte do pořadí dle priority i obory vzdělání s talentovou zkouškou. Seřadíte tedy dle priority 5 škol.

Jak probíhají talentové zkoušky

U škol s uměleckým zaměřením mohou talentovky zkoušky probíhat různě. Záleží vždy na konkrétní umělecké škole, jestli stanoví přijímací řízení jednokolové, dvou-, či např. vícekolové. Požadavky si zjistěte včas, např. už v září (povinně ředitelé požadavky zveřejňují do konce října), protože školy často požadují doložit portfolio domácích prací. Někdy je součástí i přijímací pohovor a jindy je to praktická přijímací zkouška, to vše dle povahy oboru, na který se hlásíte.

U gymnázií se sportovní přípravou záleží konkrétní průběh talentové zkoušky na škole a sportovním zaměření, na které se uchazeč hlásí. Např. na Sportovní gymnázium v Plzni pro zaměření na atletiku je v rámci talentové zkoušky hodnoceno: běh na 50 metrů, běh na 20 metrů, skok daleký z místa, Cooperův test (běh na 12 minut), hod medicinbalem (2 a 3 kg), šplh na 4 metrové tyči a další.

Zjistěte si, jestli škola nepořádá přípravné kurzy k talentové zkoušce. Pokud ano, přihlaste se na ně! I když za kurz budete muset platit, vaše šance na přijetí se zvýší a poznáte prostřední i pedagogy školy.

Další informace o talentových zkouškách
Zpracovávám objednávku