Přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠ zahrnuje několik kroků. Začíná výběrem středních škol do přihlášky, pokračuje podáním přihlášek na tyto střední školy (musíte splnit podmínky a kritéria dané školy/oboru) a následují samotné přijímací zkoušky. Nedílnou součástí přijímacího řízení je i příprava na přijímací zkoušky. Následuje čekání na výsledky přijímacích zkoušek. Dozvíte se, jestli jste přijati na jednu ze škol z přihlášky (přijímací řízení máte ukončeno), nebo se musíte ucházet o další místa ve 2. kole přijímacího řízení. Rok 2024 přinesl mnohé změny v přijímacím řízení, které jsou přehledně sepsané na této stránce.

1. Přijímací řízení: jak si vybrat SŠ?

Výběr střední školy je třeba nepodcenit a o svých vysněných školách si předem zjistit co nejvíce informací. Důležité je, abyste se ve škole cítili dobře a těšili se do ní. Při výběru střední školy doporučujeme zjisti odpovědi zejména na tyto otázky:

 • Jedná se o státní nebo soukromou školu? Jaká je případně výše školného?
 • Jaké je složení předmětů vybraného oboru? Nabízí škola volitelné předměty?
 • Je součástí přijímacího řízení kromě Cermat testů ještě něco dalšího? (školní část, prospěch, talentové zkoušky apod.)
 • Jak vypadá výuka cizích jazyků?
 • Kdy začíná a končí výuka?
 • Jaká je dopravní dostupnost do školy?
 • Kam mohu po absolvování školy pokračovat dál?
 • Je součástí výuky také praxe?
 • Pořádá škola výměnné, jazykové nebo sportovní pobyty?
 • Jak to ve škole vypadá a jaké je okolí školy?

Všechny potřebné informace zjistíte nejlépe na webu středních škol, ale rozhodně vřele doporučujeme osobní návštěvu na dni otevřených dveří. Existují také veletrhy středních škol, kde si můžete vybírat a zjišťovat další informace. Hodně napoví také absolventi nebo současní studenti dané střední školy, zkuste je kontaktovat třeba na sociálních sítích.

Určitě využijte naši přehlednou databázi středních škol.

2. Přijímací řízení: jak se přihlásit na střední školu?

Každý uchazeč o studium na střední škole má možnost podat tři přihlášky na tři školy/obory. Do tohoto počtu se počítají jak maturitní, tak výuční obory. Přihlášením na střední školu se rozumí podání přihlášek na střední školy v přihlášce.

Ve školním roce 2023/24 se přihlášky mohou podávat těmito třemi způsoby. Velmi doporučujeme elektronické podání v systému DIPSY.

Přijímací zkoušky 2024 termíny

Klíčová data pro rok 2024 jsou termín pro podání přihlášek, dále pak řádné a náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek.

Termín pro podání přihlášek na SŠ 2024

 • od 1. do 20. února 2024– možnost podávat přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Řádné termíny přijímacích zkoušek 2024

 • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

Náhradní termíny přijímacích zkoušek 2024

 • 29. a 30. dubna 2024

Přijímací zkoušky v náhradním termínu konají uchazeči, kteří se ke konání testů nemohou v řádném termínu dostavit např. z důvodu nemoci apod. V tomto případě je nutné se omluvit řediteli střední školy, kde mají přijímací zkoušky konat. Pokud ředitel školy omluvě vyhoví, může uchazeč konat přijímací zkoušky v náhradním termínu.

3. Přijímací řízení: přijímací zkoušky

Kolik potřebuji bodů?

Počet bodů z jednotných přijímaček potřebný pro přijetí na střední školu je ovlivněn mnoha faktory a nelze jednoznačně říci, kolik bodů je pro kterou školu potřeba. Obecně u přijímaček na gymnázia a žádané střední školy je to 70 a více bodů.

Průměrný počet bodů u jednotné přijímací zkoušky v roce 2023 byl 48 bodů ze 100 (součet bodů z testu z ČJ a M). 

(Zdroj: Cermat, Souhrnné údaje k JPZ 2023)

Přijímací zkoušky na gymnázia

Gymnázia (hlavně ta ve velkých městech) jsou velmi žádané střední školy, kde bývá velká konkurence. Specifikem přijímací zkoušky na gymnázia bývá stanovení minimální hranice úspěšnosti u Cermat testů. Většina gymnázií také mívá vlastní školní část přijímací zkoušky, např. test studijních předpokladů nebo jazykový test. Dále se u přijímacích zkoušek na gymnázia často boduje prospěch nebo účast v olympiádách a odborných soutěžích.

Přijímací zkoušky na střední policejní školu

Policejní školy zařazují do školní části přijímacího řízení test fyzické zdatnosti a mohou také požadovat potvrzení zdravotní způsobilosti uchazečů. Obsah školní části přijímací zkoušky, tedy i testu fyzické zdatnosti, zveřejňují ředitelé škol na webových stránkách zpravidla do konce ledna.

Přijímací zkoušky na zdravotní školu

U přijímacích zkoušek na zdravotní školy se u specifických oborům, jako např. u zubních laborantů může v rámci školních přijímacích zkoušek vyskytovat test zručnosti. Specificky bodovaný u přijímacích zkoušek může být prospěch u předmětů jako biologie, fyzika nebo chemie. Tyto předměty mohou být také předmětem samostatného testu.

Přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu

Pedagogické obory kromě jednotných Cermat přijímaček mohou testovat komunikační předpoklady uchazečů, např. přednes, a také hudební předpoklady (zpěv nebo hra na hudební nástroj).

Zadání a výsledky přijímacích zkoušek si zobrazíte zde.

4. Specifika přijímacího řízení (Ukrajina/SPU)

Existují případy, kdy je možné upravit podmínky přijímacího řízení. Nárok na úpravu mají např. cizinci nebo žáci se specifickými poruchami učení.

Přijímačky pro žáky z Ukrajiny

Žákům z Ukrajiny mohou být na základě žádosti připojené k přihlášce prominuty přijímací zkoušky z českého jazyka a znalost jazyka je poté ověřena osobním pohovorem. Dále mají žáci z Ukrajiny právo k přihlášce doložit žádost o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

V případě školní části přijímací zkoušky je také možné žádat o přípravu testu v ukrajinštině. Pokud by škola zadala test školní části přijímací zkoušky v českém jazyce, má cizinec navýšen časový limit o 25 % a může použít překladový slovník.

Specifikem pro žáky z Ukrajiny je možnost nahradit chybějící vysvědčení čestným prohlášením.

Přijímačky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímací zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. O úpravu podmínek mohou žádat např. uchazeči se specifickými poruchami učení (SPU). Často se jedná o navýšení časové dotace na vypracování testů jednotných přijímaček.

Veškeré informace o možné úpravě podmínek najdete na webu Cermatu.

Přijímačky nanečisto: kvalitní příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd!

Unikátní simulace ostrých přijímaček prezenčně i distančně! Každý víkend pro vás máme nový originální test podle formátu Cermat: pokaždé nová kombinace typových úloh a vysvětlení správného řešení. Při pravidelné přípravě na přijímačky projdete všechny typové úlohy, vytvoříte si unikátní testovou strategii, naučíte se zvládat nervozitu i pracovat s časovým limitem a záznamovým archem. U ostrých přijímaček vás nic nezaskočí!

Chci vědět více o přípravě
Zpracovávám objednávku