Administrativa (pro rodiče)

Co nesmím jako rodič prošvihnout při přijímání na SŠ:

  1. Přihláška na střední školu – v první řadě včas podejte přihlášku na vybrané střední školy.
  2. Podání odvolání proti nepřijetí na SŠ – také se vás může týkat podání odvolání na školu/y, kam přijati nejste.
  3. Podání zápisového lístku – po vyhlášení výsledků jednotných přijímacích zkoušek vás čeká podání zápisového lístku na školu, kam vás přijali.
  4. Přihlášky na střední školy ve 2. kole přijímacího řízení – další kroky se vás budou týkat v případě, že vás nepřijali ani na jednu SŠ v prvním kole, podáte na školy odvolání a současně podáváte .

1. Přihláška na střední školu –⁠ jak vyplnit a podat přihlášku na střední školu

Hlídejte si termín pro podání přihlášek na SŠ. Podání přihlášky nenechávejte na poslední chvíli. Mějte ale na paměti že ideální čas na podání přihlášek je v průběhu února po uzavření prospěchu za 1. pololetí 9. třídy, který se uvádí do přihlášky. Pokud přihlášku podáte pozdě, diskvalifikujete se z 1. kola přijímacího řízení. Určitě se Vám může hodit i průvodce vyplněním přihlášky od Cermatu.

Přihláška na střední školu – termíny pro podání v 1. kole přijímacího řízení 

  • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2024

Předvyplněnou přihlášku s potvrzeným prospěchem vám vydá vaše základní škola. Škola kromě prospěchu většinou vyplní i hlavičku přihlášky. Na vás je správně vyplnit střední školy (názvy a adresy) a obory (kódy a názvy).

Pokud se hlásíte na dva maturitní obory, vyplníte obě přihlášky a pořadí škol na nich identicky. Na každé ze škol budete v 1. kole přijímacího řízení konat jednotné přijímací zkoušky v jednom z řádných termínů. Přijímací zkoušky konáte v pořadí, v jakém uvedete školy do přihlášky. Na SŠ na prvním místě v přihlášce konáte přijímačky v 1. řádném termínu a na SŠ na druhém místě v přihlášce ve 2. řádném termínu. Proto je důležité neprohodit pořadí škol, aby si vás dvě různé školy nepozvaly k přijímacím zkouškám na stejný termín.

Pokud má škola v rámci přijímacího řízení také svou vlastní školní část přijímacího řízení, vyplníte do přihlášky také datum, kdy se dostavíte ke školní části přijímací zkoušky. Obsah, termíny a podmínky školní části přijímací zkoušky, zveřejňují ředitelé škol na webových stránkách zpravidla do konce ledna.

Přihláška na střední školu – vzor (pdf) ke stažení zdarma

Pokud to váš obor vyžaduje, budete si muset zajistit razítko lékaře potvrzující zdravotní způsobilost ke studiu. Lékař musí zdravotní způsobilost potvrdit přímo do přihlášky. Nelze podat přihlášku, na které je razítko lékaře okopírované. Přihláška na střední školu⁠ s potvrzenou zdravotní způsobilostí se podává pouze na tu školu, která to v rámci přijímacích kritérií vyžaduje. Nezapomeňte přihlášku podepsat. Podepisuje ji rodič jako zákonný zástupce i uchazeč.

Podání přihlášky je možné osobně přímo do školy, datovou schránkou a nebo doporučeně poštou. Vždy si nechte potvrdit od školy převzetí a nebo si uschovejte podací lístek od pošty. Pamatujte, že není možné podat přihlášku na SŠ e-mailem. Při podání poštou rozhoduje datum podání na poště, nejpozději tedy 1. března 2024. Poté nevadí, když bude přihláška doručena do školy až po tomto datu.

2. Jak napsat a podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

Pokud nejste v 1. kole přijímacího řízení přijati na jednu ze dvou středních škol v přihlášce a nebo ani na jednu ze dvou SŠ, určitě podejte na školu/y odvolání. Pokud podáte odvolání na střední školu, šance na přijetí jsou stále vysoké. Uchazeči se hlásili na dvě střední školy a některé také na obě školy přijali a zápisový lístek budou podávat pouze na jednu školu. Dejte o sobě vědět, že chcete být náhradníkem na uvolněná místa, a podejte odvolání. Máme pro vás jednoduchý návod, jak podat odvolání na střední školu při nepřijetí na střední školu a vzor odvolání.

Formulář odvolání nemusí obsahovat důvody, proč odvolání podáváte, jedná se o formální krok. Odvolání musí být písemné a není stanoven předepsaný formulář. Některé školy mají na svých webových stránkách vlastní vzor, který můžete použít. Odvolání by mělo být podepsáno uchazečem a zákonným zástupcem a obsahovat vaše kontaktní údaje i kontaktní údaje školy, kam odvolání podáváte.

Odvolání proti nepřijetí na SŠ – vzor (pdf) ke stažení zdarma

Není nikde stanoveno, od jakého místa pod čarou má smysl podávat odvolání. Určitě to v každém případě zkuste. Pokud vás přijali na jednu SŠ z přihlášky a zároveň podáváte odvolání na druhou, určitě současně podejte zápisový lístek na školu, kam vás přijali, abyste si zajistili místo. Zápisový lístek jde vzít zpět v případě, že by vám vyšlo odvolání.

  • Termín pro podání odvolání je nejpozději 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Doporučujeme ale na rozhodnutí o nepřijetí nečekat a odvolání podat již ve chvíli, kdy se dozvíte, že vás nepřijali.
  • Stejně jako u přihlášky na SŠ se odvolání podává buď osobně ve škole (s potvrzením o převzetí školou), doporučenou poštou (s uschováním podacího lístku) a nebo do datové schránky školy.
zápis na ZŠ

3. Jak vyplnit a odevzdat zápisový lístek 2024

Co je zápisový lístek? Zápisový lístek je vaše vstupenka na střední školu, kam vás po jednotných přijímacích zkouškách přijali, výsledky přijímacích zkoušek si můžete zobrazit zde. Odevzdáním zápisového lístku na školu potvrzujete, že na ni v září nastoupíte ke studiu. Samotný tiskopis zápisového lístku vám vydá vaše základní škola zpravidla do 15. března. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek, pečlivě si ho proto uschovejte.

Zápisový lístek na SŠ – vzor (pdf) ke stažení zdarma

Kdy odevzdat zápisový lístek?

Velmi důležitá je lhůta pro podání zápisového lístku. Zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek. Po této lhůtě vaše místo zaniká a škola ho nabídne jinému uchazeči.

Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu?

Do zápisového lístku doplníte vaše kontaktní údaje do hlavičky, pakliže nebudou již předvyplněné od vaší základní školy. Doplníte také jméno zákonného zástupce a dále to nejdůležitější – název a obor školy, kam zápisový lístek podáváte včetně nadcházejícího školního roku. Nakonec nezapomeňte na podpis uchazeče i zákonného zástupce.

Jak podat zápisový lístek?

Pozor! Zápisový lístek určitě podejte v případě, že vás přijali na jednu SŠ a na druhou podáváte odvolání. Zajistíte si tím místo a v případě, že vyjde odvolání a vy se rozhodnete pro druhou školu, zápisový lístek z první školy vezmete zpět a podáte znovu na druhou školu.

Podání zápisového lístku je jednoduché. Osobně ho odevzdejte na vybranou SŠ (nechte si potvrdit převzetí) a nebo ho na školu zašlete doporučeně poštou (ponechte si podací lístek).

Zrušení zápisového lístku: jde to (návod jak na to)

Pokud jste do 10 pracovních dní od vyhlášení výsledků přijímaček podali zápisový lístek na střední školu, kam vás přijali a přišlo vám rozhodnutí o vyhovění odvolání z druhé střední školy, kam to původně nevyšlo, máte možnost nastoupit na onu druhou školu, pokud se pro ni nakonec rozhodnete. Jak vzít zpět zápisový lístek?

Zpětvzetí zápisového lístku

Z první školy si můžete zápisový lístek vzít zpět a opět ho podat ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne rozhodnutí o přijetí (= vyhovění odvolání) na druhou střední školu. Zpětvzetí zápisového lístku provedete tak, že půjdete na první školu, kam jste lístek podali, a vyžádáte si ho zpět na základě rozhodnutí o přijetí na jinou školu, které předložíte. Do školy musí jít uchazeč společně se zákonným zástupcem, jelikož bude potřeba podpis obou. Do kolonky v zápisovém lístku v prvním rámečku vám v první škole vyplní „zápis zrušen“.

Znovupodání zápisového lístku

Když máte svůj zápisový lístek zpět (viz předchozí krok), zanesete nebo zašlete tento stejný zápisový lístek do druhé školy, kam vás přijali. Máte na to opět 10 pracovních dní ode dne oznámení/doručení rozhodnutí o přijetí (vyhovění odvolání). Na nic nečekejte a vše vyřiďte co nejdříve.

Jak získat nový (prázdný) zápisový lístek

Pokud se stane, že zápisový lístek ztratíte, lze požádat o vydání náhradního zápisového lístku. V této situaci se obraťte na svou základní školu (další možností je kontaktovat krajský úřad). Jako potvrzení, že jste původní zápisový lístek na žádné střední škole neuplatnili a neuplatníte budete muset doložit a podepsat čestné prohlášení. Čestné prohlášení musí opět podepsat uchazeč i zákonný zástupce.

4. Druhé kolo přijímacího řízení (přihláška na střední školu)

Pokud nejste přijati ani na jednu střední školu v 1. kole přijímacího řízení, není ještě rozhodně nic ztraceno. Druhé kolo přijímacího řízení má svá specifika a od prvního kola přijímaček se liší. Roli hraje rychlost podání přihlášek i omezené množství škol (a míst na nich), které druhá kola vypisují.

Pro více informací o postupu v případě nepřijetí na SŠ následujte 3 kroky v sekci Nepřijetí na SŠ? Co dál. Další podrobnosti o 2. kole přijímacího řízení na střední školy a volných místech na SŠ ve 2. kole najdete v naší sekci Druhé kolo (volná místa na SŠ).

Přihláška na střední školu – vzor (pdf) ke stažení zdarma
Zpracovávám objednávku