Přihlášky na SŠ 2024

Přihláška na SŠ: na co jako rodič myslet:

 1. Přihláška na střední školu – v první řadě včas podejte přihlášku na vybrané střední školy.
 2. Seřadit školy na přihlášce dle priority
 3. Přihlášky na střední školy ve 2. kole přijímacího řízení – další kroky se vás budou týkat v případě, že vás nepřijali ani na jednu SŠ v prvním kole.

POZOR: Pro rok 2024 byly uzákoněny změny v přijímacím řízení: odpadá tak zápisový lístek i odvolání z kapacitních důvodů. Odvolat se bude možné pouze v případě pochybení při přijímacím řízení. Každý žák musí školy v přihlášce seřadit podle priority od 1 do 3 (od nejvíce po nejméně preferovanou) a díky novému algoritmu Cermatu bude přiřazen právě na jednu školu, a to na tu s nejvyšší prioritou, na kterou dle svých výsledků z přijímacích zkoušek dosáhne.

1. Přihláška na střední školu –⁠ jak vyplnit a podat přihlášku na střední školu

Hlídejte si termín pro podání přihlášek na SŠ. Podání přihlášky nenechávejte na poslední chvíli. Čas na podání přihlášek máte od 1. do 20. února. Doporučujeme využít možnost podat přihlášku plně elektronicky přes nový systém DIPSY. Budete k tomu potřebovat ověřenou elektronickou identitu (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).

Přihláška na střední školu – termíny pro podání v 1. kole přijímacího řízení 

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: od 1. do 20. února 2024

Přihláška na střední školu – 3 možnosti podání

Každý uchazeč o studium na střední škole má možnost podat tři přihlášky na tři školy/obory. Do tohoto počtu se počítají jak maturitní, tak výuční obory. Přihlášením na střední školu se rozumí podání přihlášek na střední školy v přihlášce.

Ve školním roce 2023/24 se přihlášky mohou podávat těmito třemi způsoby. Velmi doporučujeme elektronické podání v systému DIPSY.

Přihláška na střední školu – videa, jak podat přihlášku v DIPSY

a) Elektronická přihláška (pomocí přihlášení do DIPSY s ověřenou elektronickou identitou)

Zdroj: Portál Prihlaskynastredni.cz

a) Hybridní forma (bez přihlášení, výpisem ze systému DIPSY)

Zdroj: Portál Prihlaskynastredni.cz

2. Prioritizace škol v přihlášce

Novinkou v letošním přijímacím řízení na SŠ je seřazení škol v přihlášce podle priority, tedy podle toho, jak moc na ně chcete nastoupit. Doporučujeme nijak netaktizovat. Do vašich 3 škol/oborů se počítají jak maturitní, tak i nematuritní obory. Pokud se umístíte tzv. „nad čarou“ ve více školách, nový algoritmus vás přiřadí na školu s vyšší prioritou.

Na první místo vyplníte školu, na kterou chcete nejvíce. Na druhé pak školu, kam byste také chtěli, a na třetí místo vyberete nejméně chtěnou školu, kde si ale také umíte představit studium. Nikdy nebudete přijati na více škol najednou. Pokud byste nebyli spokojeni se školou, kam jste dle výsledků přijímaček a své priority byli přijati, máte možnost vzdát se přijetí. POZOR: V tomto případě ale ztratíte celé první kolo a školy budou moci místo po vás obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

Pokud jste se do 30. 11. 2023 hlásili i na obory s talentovou zkouškou, seřadíte dle priority až 5 škol (2 s talentovou zkouškou a 3 bez ní).

přihláška na střední školu

3. Druhé kolo přijímacího řízení (přihláška na střední školu)

Pokud nejste přijati ani na jednu střední školu v 1. kole přijímacího řízení, není ještě rozhodně nic ztraceno a můžete se hlásit na volná místa do 2. kola. Druhé kolo dle nové legislativy již nebude probíhat souběžně s prvním, ale až po jeho ukončení. Druhé kolo přijímacího řízení proběhne od 21. května 2024 a bude také centrálně řízené, jako kolo první.

 • přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se budou podávat do 24. května včetně
 • proběhne to stejně, jako v 1. kole, tedy podáváte až 3 přihlášky a školy seřadíte dle priority
 • nově i ve 2. kole mají školy povinnost přihlížet výsledkům JPZ
 • POZOR: do 2. kola se tedy může hlásit pouze uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (tedy hlásil se na maturitní obor), když jste se v 1. kole nehlásili na maturitní obor a nepsali JPZ, nemůžete podat přihlášky do 2. kola
 • výsledky 2. kola se dozvíte 21. června 2024
 • od 3. kola (včetně) dále budou přijímací řízení spravovat samotné SŠ, jako doposud (při přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem)

Kam dál?
Zpracovávám objednávku