Přijímačky na SŠ

Přijímací zkoušky na střední školy obecně

Přijímací zkoušky na střední školy budou psát ti žáci devátých tříd základních škol, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na střední škole. Povinné státní přijímací zkoušky uchazeči konají na středních školách, kam podali přihlášky. V rámci jedné přihlášky je možné se hlásit až na tři různé SŠ/obory (maturitní a výuční dohromady). Na státní jednotné přijímací zkoušky mají letos všichni uchazeči 2 pokusy (i pokud se hlásí pouze na jeden maturitní obor) a budou je psát na některé ze škol z přihlášky, nebo i dvakrát na jedné škole (místo jim nově určí Cermat v pozvánce).

Jak probíhají přijímací zkoušky na střední školy?

Přijímací zkoušky na střední školy probíhají ve dvou řádných termínech zpravidla v polovině dubna. V každém řádném termínu žáci píší vždy test z českého jazyka a matematiky na jedné ze středních škol z přihlášky. Vždy se započítává lepší výsledek z obou termínů a je platný pro všechny školy z přihlášky.

AKTUÁLNĚ: klíčová data pro školní rok 2023/24

 • od 1. do 20. února 2024 – možnost podávat přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 29. dubna 2024 – první náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 30. dubna 2024 – druhý náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. května 2024 – v tento den budou uchazečům známy výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy (nově až po náhradním termínu přijímaček). Nově se na výsledky bude čekat déle, zato se zkrátí pozkoušková administrativa, neboť se zruší podávání zápisových lístků a odvolání, čímž dojde k celkovému zrychlení přijímacího procesu.
 • 24. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení (na stránkách systému DIPSY) včetně volné kapacity v jednotlivých oborech vzdělání
 • do 24. května 2024 – možnost podávat přihlášky na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení
 • 21. června 2024 – tento den budou oznámeny výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy ve 2. kole
 • Červená označuje události, které nesmíte propásnout.
 • Žlutá označuje události, o kterých byste měli vědět.
 • Zelená označuje události, které vám pomohou s přípravou. 
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad 4.–⁠5. 11. První víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 23/24 celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

23.–⁠25. 11.

Veletrh středních škol Schola Pragensis

30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor 2.–⁠15. 1. Talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění 15.–⁠31. 1. Talentové zkoušky na konzervatoře 2.1.–15. 2. Talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou 20. 2. Uzávěrka přihlášek (elektronických i papírových) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
březen 15. 3.–23. 4. Školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy (náhradní termíny 26. 4.–5. 5.)
duben 12. 4. První termín přijímacích zkoušek 15. 4. Druhý termín přijímacích zkoušek 29. 4. První náhradní termín přijímacích zkoušek 30. 4. Druhý náhradní termín přijímacích zkoušek
květen 15. 5. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy 24. 5. Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení
červen 21. 6. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy ve 2. kole  

Přijímací zkoušky Cermat

Organizace Cermat, spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zastřešuje a organizuje povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ). JPZ, nebo též státní přijímací zkoušky, jsou povinnou součástí přijímacího řízení na maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a na sportovní gymnázia. Samotná JPZ se skládá ze dvou didaktický testů – testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky. Střední školy mohou mít kromě JPZ také další vlastní přijímací kritéria, tzv. školní část přijímací zkoušky (nejčastěji prospěch nebo test studijních předpokladů). JPZ musí mít na celkovém hodnocení přijímacího řízení však minimálně 60% váhu. Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek Cermat není nijak centrálně stanovena, nicméně jednotlivé SŠ si mohou hranici úspěšnosti pro přijetí samy stanovit. Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2022/23. Pokud hledáte informace o pražských školách, klikněte zde.

Máte doma deváťáka? Přijímačky nanečisto vás připraví na přijímací zkoušky na SŠ!

To dáš! Přijímačky nanečisto je jediná příprava na přijímačky, kterou váš deváťák potřebuje! Příprava na přijímací zkoušky probíhá každý víkend od listopadu až do ostré zkoušky v dubnu. Při pravidelných přesných testových simulacích přesně podle formátu Cermat (prezenčně nebo distančně) maximalizujete své šance na přijetí na vysněnou střední školu! Jsme spolehlivým parťákem pro celou rodinu po celý školní rok. V průběhu celého procesu přijímacího řízení ani u přijímaček vás nic nepřekvapí!

Chci vědět více o přípravě
Zpracovávám objednávku