Přijímačky na SŠ

Přijímací zkoušky na střední školy obecně

Přijímací zkoušky na střední školy budou psát ti žáci devátých tříd základních škol, kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na střední škole. Povinné státní přijímací zkoušky uchazeči konají na středních školách, kam podali přihlášky. V rámci jedné přihlášky je možné se hlásit na dvě různé SŠ a nebo na dva různé maturitní obory v rámci jedné SŠ. Na obou školách z přihlášky poté deváťáci konají povinné jednotné přijímací zkoušky z dílny státní organizace Cermat.

Jak probíhají přijímací zkoušky na střední školy?

Přijímací zkoušky na střední školy probíhají ve dvou řádných termínech zpravidla v polovině dubna. V každém řádném termínu žáci píší vždy test z českého jazyka a matematiky na jedné ze středních škol z přihlášky. Deváťáci mohou podat přihlášku na dva maturitní obory a tudíž mají možnost psát jednotné Cermat testy v obou řádných termínech. Vždy se započítává lepší výsledek z obou termínů a je platný pro obě školy z přihlášky. Je proto výhodné, neochudit se o šanci a podat přihlášky na dvě střední školy. Pokud by žák podal přihlášku pouze na jednu střední školu a na jeden výuční obor, bude psát Cermat testy pouze 1x.

AKTUÁLNĚ: klíčová data pro školní rok 2023/24

 • od 1. do 20. února – možnost podávat přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky. Plánuje se možnost nově podat přihlášku i digitálně, papírová verze též zůstane (zdroj: Návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 11. 10. 2023). Doposud byla uzávěrka podání přihlášek vždy 1. března, nově se tedy uzávěrka posune na dřívější termín.
 • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 29. dubna 2024 – první náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 30. dubna 2024 – druhý náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. května 2024 – v tento den budou uchazečům známy výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy (nově až po náhradním termínu přijímaček). V minulých letech CERMAT výsledky předal SŠ již 28. dubna. Nově se tedy na výsledky bude čekat déle, zato se zkrátí pozkoušková administrativa, neboť se zruší podávání zápisových lístků a odvolání, čímž dojde k celkovému zrychlení přijímacího procesu.
 • 24. května 2024 – možnost podávat přihlášky na SŠ pro druhé kolo přijímacího řízení (zdroj: Návrh vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 11. 10. 2023)
 • Červená označuje události, které nesmíte propásnout.
 • Žlutá označuje události, o kterých byste měli vědět.
 • Zelená označuje události, které vám pomohou s přípravou. 
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad 4.–⁠5. 11. První víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 23/24 celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

23.–⁠25. 11.

Veletrh středních škol Schola Pragensis

30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor 2.–⁠15. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou 15.–⁠31. 1. Termín přijímaček s talentovou zkouškou na konzervatoře 2.1. až 15. 2. termíny pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou 20. 2. Uzávěrka přihlášek (elektronických i papírových) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
březen *15. 3. Nejzazší termín vydání zápisového lístku ZŠ (při digitalizaci přihlášek nebude třeba)
duben 12. 4. První termín příjímacích zkoušek 15. 4. Druhý termín příjímacích zkoušek *28. 4. Cermat předává výsledky JPZ ředitelům středních škol (při digitalizaci přihlášek nebude platit) 29. 4. První náhradní termín příjímacích zkoušek 30. 4. Druhý náhradní termín příjímacích zkoušek
květen 15. 5. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy 24. 5. Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky Cermat

Organizace Cermat, spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zastřešuje a organizuje povinné jednotné přijímací zkoušky (JPZ). JPZ, nebo též státní přijímací zkoušky, jsou povinnou součástí přijímacího řízení na maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a na sportovní gymnázia. Samotná JPZ se skládá ze dvou didaktický testů – testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky. Střední školy mohou mít kromě JPZ také další vlastní přijímací kritéria, tzv. školní část přijímací zkoušky (nejčastěji prospěch nebo test studijních předpokladů). JPZ musí mít na celkovém hodnocení přijímacího řízení však minimálně 60% váhu. Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek Cermat není nijak centrálně stanovena, nicméně jednotlivé SŠ si mohou hranici úspěšnosti pro přijetí samy stanovit. Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2022/23. Pokud hledáte informace o pražských školách, klikněte zde.

Máte doma deváťáka? Přijímačky nanečisto vás připraví na přijímací zkoušky na SŠ!

To dáš! Přijímačky nanečisto je jediná příprava na přijímačky, kterou váš deváťák potřebuje! Příprava na přijímací zkoušky probíhá každý víkend od listopadu až do ostré zkoušky v dubnu. Při pravidelných přesných testových simulacích přesně podle formátu Cermat (prezenčně nebo distančně) maximalizujete své šance na přijetí na vysněnou střední školu! Jsme spolehlivým parťákem pro celou rodinu po celý školní rok. V průběhu celého procesu přijímacího řízení ani u přijímaček vás nic nepřekvapí!

Chci vědět více o přípravě
Zpracovávám objednávku