Přijímačky 2024: co se změnilo

Přinášíme vám stručný přehled změn pro přijímačky na SŠ 2023/24. Změny platí od 1. ledna 2024.

Díky digitalizaci přihlášek i vyhlašování výsledků by přijímací řízení mělo být jednodušší jak pro školy, tak pro uchazeče i rodiče, kterým by odpadla administrativa se zápisovými lístky či odvoláním. Podoba testů na přijímací zkoušky se nemění a i nadále budou mít uchazeči na Cermat testy dva pokusy, z nichž se vždy na všechny školy z přihlášky započítá lepší výsledek z každého z testů (český jazyka a matematika).

Pro elektronické přihlašování na střední školy slouží nový systém DIPSY CERMAT, kam je možné vstoupit s přihlášením ověřenou elektronickou identitou, nebo i bez přihlášení. Rozřazování žáků na střední školy zajistí nový párovací algoritmus pro přijímačky.

Přehled změn pro přijímačky na SŠ 2023/24

  • odstup 2 řádných termínů jednotných přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2024
  • náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek v dubnu: 29. a 30. dubna 2024
  • digitalizace přihlášek na SŠ: až 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy v systému DIPSY: maturitní i výuční obory v rámci 3 přihlášek (podpis zákonného zástupce přes bankovní identitu nebo Mobilní klíč eGovernmentu)
  • důležitost pořadí SŠ na přihlášce: SŠ na prvním místě = chci studovat nejvíc (nepůjde měnit)
  • podání přihlášek na SŠ: od 1. do 20. února 2024 (možno i v papírové formě), 3 způsoby podání přihlášek, termín byl MŠMT prodloužen do 21. února
  • 2 pokusy/termíny ostrých přijímaček: platí i pro uchazeče s přihláškou na 1 maturitní obor
  • výsledky předchozího vzdělávání: známky ze ZŠ nepovinné kritérium
  • přílohy k přihlášce: stačí doložit obyčejné kopie příloh, pokud je SŠ vyžaduje, ke každé přihlášce zvlášť (např. lékařské potvrzení či doporučení z poradenského zařízení) – originál si však SŠ může vyžádat k předložení, vzory příloh najdete zde
  • oznámení přijetí/nepřijetí na SŠ v 1. kole: 15. května 2024 (nově až po náhradním termínu přijímaček)
  • 2. kolo přijímacího řízení: stejná pravidla jako pro 1. kolo (od 3. kola si pravidla pro přijímání stanovují SŠ), výsledky 21. června 2024, do 2. kola může jít jen uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (povinně se zohledňují výsledky JPZ)
přijímačky na SŠ 2023/24

Termíny pro přijímačky na SŠ 2023/24 (1. kolo)

Podání přihlášek na SŠ 2023/24: elektronicky (i papírově) od 1. do 20. února 2024

První řádný termín přijímaček na SŠ 2023/24: 12. dubna 2024 (pátek)

Druhý řádný termín přijímaček na SŠ 2023/24: 15. dubna 2024 (pondělí)

První náhradní termín přijímaček na SŠ 2023/24: 29. dubna 2024 (pondělí)

Druhý náhradní termín přijímaček na SŠ 2023/24: 30. dubna 2024 (úterý)

Vyhlášení výsledků přijímaček na SŠ 2023/24: 15. května 2024

2. kolo přijímaček na SŠ 2023/24

Zveřejnění volných míst ve 2. kole řediteli: 21. května 2024

Podání přihlášek na SŠ do 2. kola přijímacího řízení: do 24. května 2024

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímaček na SŠ 2023/24: 21. června 2024

Zdroje dat:
Zpracovávám objednávku