Přijímací zkoušky z českého jazyka

Přijímací zkoušky z českého jazyka (Cermat testy čeština) obsahují 30 úloh, na vyřešení je 60 minut a maximálně může žák získat 50 bodů. Přinášíme vám testy z přijímaček z češtiny 2022 ke stažení (zadání + řešení) včetně videorozborů a nejtěžších úloh.

Testy z roku 2022 ke stažení

Stáhněte si Cermat testy z českého jazyka z roku 2022. Zadání a řešení přijímaček 2022 ke stažení:

Cermat testy 2022 čeština – zadání

1. řádný termín (12. dubna 2022):

2. řádný termín (13. dubna 2022):

1. náhradní termín (10. května 2022):

2. náhradní termín (11. května 2022):

Cermat testy 2022 čeština – řešení

1. řádný termín (12. dubna 2022):

2. řádný termín (13. dubna 2022):

1. náhradní termín (10. května 2022):

2. náhradní termín (11. května 2022):

Videorozbor řešení 2022 – 1. řádný termín

Videorozbor řešení 2022 – 2. řádný termín

3 nejtěžší úlohy z roku 2022

Vybrali jsme 3 úlohy z českého jazyka, ze kterých v roce 2022 získávali deváťáci u přijímaček nejméně bodů (Zdroj: Procentuální úspěšnost řešení dle Cermatu).

1. Úloha č. 17 z testu C9PAD22C0T01

Výchozí text: Spolužáci se shodli na tom, že po uplynulém školním roce si zaslouží nějaké povyražení. Protože patří mezi nadšené filmové fanoušky, rozhodli se pro třídenní návštěvu festivalu v Karlových Varech. Stačilo sehnat ubytování, sbalit batohy a vyrazit. Program festivalu byl poměrně nabytý, na všechny oceněnné filmy se ale naštěstí dostali. Nejvíc je svou potemělou atmosférou překvapil jeden norský snímek. Brzy také zjistili, že kromě možnosti strávit čas sledováním výjimečných filmařských počinů nabízí město i jiný druh zábavy. Vrcholky zdejších kopců, na nichž se nachází několik kamenných rozhleden, byli odedávna vyhledávaným cílem turistů. Téměř z každé vyhlídky se otevírá úchvatný pohled na historické centrum, které je známé romantickými kolonádami i léčivými prameny. Návštěvu lázeňského města v západních Čechách lze jen doporučit.

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Slova zapište bezchybně ve stejném tvaru, ve kterém jsou užita v textu. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2022 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 17: 

2. Úloha č. 17 z testu C9PBD22C0T02

Výchozí text: Za výbornou reprezentaci školy byli žáci 9. ročníků odměněni – minulý víkend jeli na celodení výlet do Prahy. Počasí se skutečně vydařilo. Ačkoli už byl konec října, na chvíli se oteplilo a po několika sychravých dnech se vrátilo babí léto. Slunce přímo vyzívalo k procházkám po nejznámějších pražských pamětihodnostech. Žáci zavítali také do technického muzea. Většina z nich okamžitě zamířila do haly, kde byly vystaveny staré automobily a jiné dopravní prostředky. Někoho ale víc zaujala expozice, jejímž tématem bylo měření času. Kromě starobylých přesýpacích hodin vzbudila zájem i kolekce ručního hodinářského nářadí. Vyvrcholením dne bylo baletní představení v Národním divadle. Taneční verzy Erbenovy Kytice všichni zúčastnění hodnotili kladně. Moc se jim líbili nejen originální kostýmy, ale i nápaditá scéna, která podtrhovala hororový tón české klasiky.

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.
Podtržené výrazy jsou zapsány pravopisně správně. Slova zapište bezchybně ve stejném tvaru, ve kterém jsou užita v textu. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2022 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

3. Úloha č. 25 z testu C9PBD22C0T02

Výchozí text: Každý rok v červenci přiláká španělské město Pamplona statisíce turistů. Koná se zde totiž slavnost Sanfermines, jejíž součástí jsou tradiční běhy s býky v ulicích města.
Počátky slavnosti, kterou celosvětově proslavil spisovatel Ernest Hemingway svou novelou Fiesta , sahají do 14. století. Už tehdy pastevci hnali městem býky, aby je dostali do arény na býčí zápasy. Šlo o standardní postup při přesunu zvířat ze stájí, typický pro celé Španělsko. Zvyk běhat před býky se stal populárním na konci 19. století, dnes už se ale tato tradice udržuje pouze v Pamploně.
Slavnost, trvající devět dnů, je vždy zahájena 6. července v pravé poledne vystřelením světlice ze zdejší radnice, následujícího dne v osm hodin ráno začíná první běh s býky. Běžecká trasa, jejíž část protíná centrum města, je dlouhá 850 metrů. Samotný běh sice trvá jen pár minut, každý den se ovšem při něm někdo zraní. Podle oficiálních statistik, vedených od roku 1910, během slavností zemřelo již 16 běžců. Buď je na rohy nabodl býk, nebo byli ušlapáni davem. Jestliže nechcete rozšířit jejich řady, běh s býky si rozhodně odpusťte. Je to sice vzrušující, ale nepochybně i nebezpečné. (www.idnes.cz; www.spanelskyptacek.cz, upraveno)

25 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

25.1 Novela Fiesta od Ernesta Hemingwaye byla napsána ve 14. století.
25.2 Úsek běžecké trasy, který protíná centrum Pamplony, měří 850 metrů.
25.3 Od roku 1910 při slavnostech Sanfermines zemřelo na následky zranění, které svým rohem způsobil býk, celkem 16 lidí.
25.4 Od chvíle, kdy je v daném roce zahájena slavnost Sanfermines, do doby, kdy se v rámci této slavnosti uskuteční první běh s býky, uběhne méně než 24 hodin.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2022 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 25: 

Cermat testy čeština – další podrobné informace o testech

Další podrobné informace o Cermat testech z českého jazyka z minulých let včetně odkazů na stažení zadání a řešení testů naleznete zde:
Zpracovávám objednávku