Přijímací zkoušky z českého jazyka

Přijímací zkoušky z českého jazyka (Cermat testy čeština) obsahují 30 úloh, na vyřešení je 60 minut a maximálně může žák získat 50 bodů. Přinášíme vám testy z přijímaček z češtiny 2023 ke stažení (zadání + řešení) včetně videorozborů a nejtěžších úloh.

Testy z roku 2023 ke stažení

Stáhněte si Cermat testy z českého jazyka z roku 2023. Zadání a řešení přijímaček 2023 ke stažení:

Cermat testy 2023 čeština – zadání

1. řádný termín (13. dubna 2023):

2. řádný termín (14. dubna 2023):

1. náhradní termín (10. května 2023):

2. náhradní termín (11. května 2023):

Cermat testy 2023 čeština – řešení

1. řádný termín (13. dubna 2023):

2. řádný termín (14. dubna 2023):

1. náhradní termín (10. května 2023):

2. náhradní termín (11. května 2023):

Videorozbor řešení 2023 – 1. řádný termín

Videorozbor řešení 2023 – 2. řádný termín

2 nejtěžší úlohy z roku 2023

Vybrali jsme 2 úlohy z českého jazyka, ze kterých v roce 2023 získávali deváťáci u přijímaček nejméně bodů (Zdroj: Procentuální úspěšnost řešení dle Cermatu).

1. Úloha č. 9 z testu C9PAD23C0T01

Výchozí text: Sidra a Tak kráčely muzeem rovnou ke kurátorčine pracovně. Když však došly na místo, čekalo je nemilé překvapení. Na obrazovce nad kanceláří blikala zpráva: Šla jsem již domů. Vaše požadavky budou vyřízeny ve vedlejší kanceláři. „Zatraceně!“ rozmrzele konstatovala Tak a nesměle zaklepala na sousední dveře. Vzápětí ovšem ztuhla. Ve dveřích stál totiž Aeluon.

Zadání: Vypište z první části výchozího textu dvě zájmena. Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného zájmena, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 9: 

2. Úloha č. 28 z testu C9PBD23C0T02

Výchozí text: První domácí ledničky poháněné motorem vznikly až roku 1911 a oproti těm dnešním byly dost neskladné: motor byl umístěn ve sklepě, zatímco chladící skříň v kuchyni. Taková lednička navíc stála tisíc dolarů, což byl dvojnásobek průměrné ceny, za kterou se tehdy prodávalo auto. Poměr mezi cenou a užitnou hodnotou tedy zprvu nebyl optimální.

Zadání: Vypište ze třetí části výchozího textu dvě víceslabičné předložky. Za chybu je považováno jak neuvedení hledané předložky, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 28: 

Cermat testy čeština – další podrobné informace o testech

Další podrobné informace o Cermat testech z českého jazyka z minulých let včetně odkazů na stažení zadání a řešení testů naleznete zde:
Zpracovávám objednávku