Přijímací zkoušky z matematiky

Přijímací zkoušky z matematiky (Cermat testy matematika) obsahují 16 úloh, na vyřešení je 70 minut a maximálně může žák získat 50 bodů. Přinášíme vám testy z přijímaček z matematiky 2023 ke stažení (zadání + řešení) včetně videorozborů a nejtěžších úloh.

Testy z roku 2023 ke stažení

Stáhněte si Cermat testy z matematiky z roku 2023. Zadání a řešení přijímaček 2023 ke stažení:

Cermat testy 2023 matematika – zadání

1. řádný termín (13. dubna 2023):

2. řádný termín (14. dubna 2023):

1. náhradní termín (10. května 2023):

2. náhradní termín (11. května 2023):

Cermat testy 2023 matematika – řešení

1. řádný termín (13. dubna 2023):

2. řádný termín (14. dubna 2023):

1. náhradní termín (10. května 2023):

2. náhradní termín (11. května 2023):

Videorozbor řešení 2023 – 1. řádný termín

Videorozbor řešení 2023 – 2. řádný termín

3 nejtěžší úlohy z roku 2023

Vybrali jsme 2 úlohy z matematiky, ze kterých v roce 2023 získávali deváťáci u přijímaček nejméně bodů (Zdroj: Procentuální úspěšnost řešení dle Cermatu).

1. Úloha č. 1 z testu M9PAD23C0T01

Výchozí text:

Celý film trvá 1 hodinu. Doba, která ještě zbývá do konce filmu, je polovinou doby, která již uplynula od začátku filmu.

Zadání: Vypočtěte, kolik minut zbývá do konce filmu.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 1:

2. Úloha č. 4 z testu M9PAD23C0T01

Zadání:

Pro část 4.3 měli žáci uvést celý postup řešení.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 4:

3. Úloha č. 6 z testu M9PBD23C0T02

Výchozí text: V chatě za polárním kruhem jsou připraveny zásoby masa pro 12člennou expedici přesně na 30 dní. Každý člen expedice spotřebuje za den z připravených zásob stejné množství masa.

Zadání:

16.1 Vypočtěte, za kolik dní by 12členná expedice spotřebovala pět šestin připravených zásob masa.

16.2 Vypočtěte, kolikačlenná expedice by všechny připravené zásoby masa spotřebovala za 45 dní.

16.3 Dvě expedice společně spotřebovaly všechny připravené zásoby masa. První expedice pobývala na chatě 4 dny. Druhá expedice měla dvakrát více členů než první a pobývala na chatě 8 dní. Vypočtěte, kolik členů měla první expedice.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2024 [cit. 2024-01-17]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 6:

Další podrobné informace o testech

Další podrobné informace o Cermat testech z matematiky z minulých let včetně odkazů na stažení zadání a řešení testů naleznete zde:
Zpracovávám objednávku