Přijímací zkoušky z matematiky

Přijímací zkoušky z matematiky (Cermat testy matematika) obsahují 16 úloh, na vyřešení je 70 minut a maximálně může žák získat 50 bodů. Přinášíme vám testy z přijímaček z matematiky 2022 ke stažení (zadání + řešení) včetně videorozborů a nejtěžších úloh.

Testy z roku 2022 ke stažení

Stáhněte si Cermat testy z matematiky z roku 2022. Zadání a řešení přijímaček 2022 ke stažení:

Cermat testy 2022 matematika – zadání

1. řádný termín (12. dubna 2022):

2. řádný termín (13. dubna 2022):

1. náhradní termín (10. května 2022):

2. náhradní termín (11. května 2022):

Cermat testy 2022 matematika – řešení

1. řádný termín (12. dubna 2022):

2. řádný termín (13. dubna 2022):

1. náhradní termín (10. května 2022):

2. náhradní termín (11. května 2022):

Videorozbor řešení 2022 – 1. řádný termín

Videorozbor řešení 2022 – 2. řádný termín

3 nejtěžší úlohy z roku 2022

Vybrali jsme 3 úlohy z matematiky, ze kterých v roce 2022 získávali deváťáci u přijímaček nejméně bodů (Zdroj: Procentuální úspěšnost řešení dle Cermatu).

1. Úloha č. 16 z testu M9PBD22C0T02

Výchozí text a obrázek: Ve čtvercové síti vytváříme různé obdélníky s vrcholy v mřížových bodech, obdobně jako na obrázku. (Na obrázku je jeden z možných obdélníků, a to s rozměry 8 cm a 4 cm). Délka strany čtverečku v síti je 1 cm.

Uvnitř obdélníku zakreslíme v každém mřížovém bodě hvězdičku. Hvězdičky nejblíže hranici obdélníku budou tmavé a ostatní bílé.

přijímací zkoušky z matematiky

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2022 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

16.1 Určete počet všech hvězdiček v obdélníku s rozměry 81 cm a 20 cm.
16.2 Obdélník, jehož jeden rozměr je 50 cm, obsahuje celkem 9 800 hvězdiček. Určete v cm druhý rozměr tohoto obdélníku.
16.3 Vypočtěte, o kolik se liší počty bílých a tmavých hvězdiček v obdélníku s rozměry 41 cm a 23 cm.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2022 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16:

2. Úloha č. 8 z testu M9PAD22C0T01

Výchozí text: Za 4 dortíky zaplatíme v cukrárně celkem 𝑥 korun, stejně jako za 5 koláčů.

8.1 Vyjádřete výrazem s proměnnou 𝑥, kolik korun zaplatíme v cukrárně za 1 dortík.
8.2 Vyjádřete výrazem s proměnnou 𝑥, kolik korun zaplatíme v cukrárně za 4 koláče.
8.3 V cukrárně jsme za 5 dortíků a 4 koláče zaplatili celkem 246 korun. Vypočtěte, kolik korun jsme zaplatili za jeden dortík.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2022 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 8:

3. Úloha č. 7 z testu M9PAD22C0T01

Výchozí text: Děti i dospělí užívají doporučené dávky vitaminů denně po celý rok. Dle příbalového letáku je doporučená denní dávka vitaminů pro dítě poloviční než pro dospělého. Dva dospělí spotřebují dohromady jedno balení vitaminů za 30 dní.

7 Vypočtěte
7.1 kolik balení vitaminů spotřebuje jeden dospělý za 360 dní,
7.2 za kolik dní spotřebuje jedno balení vitaminů jedno dítě,
7.3 za kolik dní spotřebují jedno balení vitaminů dohromady dva dospělí a jedno dítě.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2022 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 7:

Další podrobné informace o testech

Další podrobné informace o Cermat testech z matematiky z minulých let včetně odkazů na stažení zadání a řešení testů naleznete zde:
Zpracovávám objednávku